Werking

Magneetresonantie Stimulatie met iMRS vanuit medisch standpunt

Werkprincipes op en ondersteuningen van het organisme.

Het iMRS systeem is een laag energetisch systeem dat door een geschikt trillingsprofiel (zaagtandprofiel) en resonantieprincipe slechts een geringe veldsterkte nodig heeft (cfr. aardmagneetveld). Hierdoor wordt het gebruik ervan vereenvoudigd en het verhoogt de succesvolle behandelingen opmerkelijk. Deze innovatie was mogelijk door hypermoderne chip- en computertechnologie.


Kort samengevat kan men de iMRS op deze manier verklaren (Let wel: deze principes zijn enkel van toepassing op bovenvermeld systeem en niet op de andere op de markt zijnde „magneetveldtherapieën“.): In tegenstelling tot andere magneetveldsystemen werden werking en compatibiliteit van de iMRS door deze drie componenten geoptimaliseerd:

 • Pulserende inductie

 • Het bundelen van frequenties

 • Resonantie-effect
   

De magneetresonantie stimulatie zorgt voor een beter zuurstofgebruik in het weefsel (in de cel).

Onder invloed van het pulserende magneetveld geven de rode bloedlichaampjes meer zuurstof af aan elke cel. Het magneetveld is op die manier een belangrijke partner voor een verbeterde celfunctie, in het bijzonder voor ‚vermoeide‘ cellen. Heel dikwijls gaat het hier om cellen die door te weinig zuurstof of andere voedingsstoffen hun functie niet meer kunnen waarnemen of zelfs dreigen af te sterven. En juist deze cellen nemen door het pulserende magneetveld juist meer brandstoffen op. De krachtgenerator van de cel zelf (mitochondria) begint meer energie te produceren en de celmembraanpomp voert de activiteit op. Zo kan de cel zich weer volop op haar taken toeleggen. Het gaat hier dus helemaal niet om een mysterieuze werking van het magneetveld op de energiehuishouding in ons lichaam, maar om louter biologische processen in en rond de cel, die in eerste plaats door een verhoogde zuurstoftoevoer – mogelijk gemaakt door een verbetering van de membraanwerking – tot stand komen.

Door magneetresonantie stimulatie komt het tot een verbeterde stofwisseling.

Voldoende zuurstoftoevoer in de cellen maakt een betere verbranding van voedingsstoffen mogelijk. De reststoffen zijn nu wezenlijk fijner en kunnen dus gemakkelijker uit de cellen verwijderd worden. De algemeen verbeterde stofwisseling is dus een logisch gevolg van de verbeterde zuurstofregeling in de cellen.
Ook een betere doorbloeding in het weefsel bevordert een goede stofwisseling. Dit resulteert in een ontstekingsremmende werking van de iMRS.

Magneetresonantie stimulatie zorgt voor ontspanning van de spieren en een verbeterde doorbloeding.

Pulserende maagneetvelden wekken in het lichaam kleine elektromagnetische impulsen op („inductie“ is de technische term hiervoor). Deze elektromagnetische impulsen wekken op hun beurt op de overgangen tussen zenuwen en spiercellen een zogenaamde „hyperpolarisatie“ op, een soort elektrische overspanning. Hierdoor worden lichaamseigen zenuwimpulsen afgezwakt en op de spiercellen overgedragen, waardoor de betrokken spiercel minder gespannen reageert. Dit is positief voor het hele organisme: spierontspanning en een verbeterde doorbloeding is het gevolg. Kolieken, hoofd- en rugpijn (dikwijls veroorzaakt door spierspanning) kunnen op deze natuurlijke manier verholpen worden. Pijnlijke tussenwervels (hernia) zijn een dankbaar te behandelen gebied: de betrokken tussenwervel signaleert de hersenen een geval van schade. De hersenen bevelen in een natuurlijke reactie het opspannen van de spieren in de buurt van de wervel. Hierdoor geraakt de tussenwervel echter nog meer onder druk en het natuurlijke beschermingsmechanisme reageert opnieuw waardoor men in een vicieuze cirkel geraakt. Met behulp van pulserende magneetvelden ontspannen de betrokken spieren zich, de druk op de tussenwervel vermindert en zo kan die vicieuze cirkel na enkele keren van gebruik doorbroken worden. De pijn verdwijnt op natuurlijke wijze.

Waarom is er sprake van een verbeterde doorbloeding?

Ook de in de kleinste bloedvaatjes zijn spiervezels aanwezig. Die vaatjes noemt men ook wel eindcapillairen .Ze worden door het vegetatieve zenuwsysteem aangestuurd. Op deze overgangen tussen zenuw en spier (zie hierboven) treft men hyperpolarisatie (overspanning) aan. De zenuwimpulsen worden zo afgezwakt waardoor de spieren zich ontspannen. De dwarse doorsnede van de zelfs de kleinste bloedvaatjes wordt zo wijder, waardoor de bloeddoorstroming verbetert. Samen met een verbeterde zuurstoftoevoer en stofwisseling (zie hierboven) vormt de verhoogde doorbloeding de ideale combinatie.

Magneetresonantie stimulatie werkt pijnstillend:

Zoals reeds vermeld zorgen ontspannen spieren voor minder pijn. Ontspannen spieren in combinatie met een betere doorbloeding zorgen voor minder pijn. Hier moet men extra op de pijnstillende werking van de pulserende magneetvelden wijzen.
Ook op de verbindingsplaatsen tussen aparte pijnlijke zenuwen (synapsen) ontstaat er door de elektro-impulsen een hyperpolarisatie (overspanning). Een pijnsignaal uit de periferie (knie, rug, ...) wordt zo afgezwakt naar de hersenen overgedragen waardoor het pijngevoel afneemt. Bij relatief afgezwakte pijnen (vaak chronisch) komt het dikwijls voor dat door deze werking de pijnen volledig verdwijnen. Het innemen van pijnstillers kan gereduceerd of zelfs stopgezet worden.

De magnetische resonantie stimulatie werkt „vegetatief rustgevend“:

Ons vegetatieve zenuwsysteem bestaat uit twee zenuwgroepen: de sympathicus en de parasympathicus. Als dit systeem niet in evenwicht is, spreekt men van vegetatieve dystonieën. Op lange termijn brengt dit gezondheidsproblemen met zich mee: migraine, bloedsomloopproblemen, darmontstekingen, chronische constipatie, zweren, astma, huidproblemen, ... Enkele studies concluderen dat storingen in het vegetatieve zenuwsysteem 70% van onze doktersbezoeken uitmaken.

Ook stress behoort hiertoe: stress is een over-activering van de sympathicus en leidt tot het afzwakken van het immuunsysteem, indirect zorgt het voor infecties waarschijnlijk speelt stress ook een zekere rol bij de ontwikkeling van een tumor.
Het gebruik van degelijke magneetvelden (zoals de iMRS) kan een uit het evenwicht gebracht vegetatief zenuwstelstel weer herstellen door de cyclus positief te beïnvloeden. Goede pulserende magneetvelden ‚verzwakken‘ de sympathicus en verhogen zijn drempel. Het gaat hier om dezelfde basisprincipes zoals hierboven al omschreven.

De magnetische resonantie stimulatie versterkt het immuniteitssysteem:

Een aantal factoren zorgen voor een goed werkend immuunsysteem:

 • Een evenwichtig vegetatief zenuwsysteem

 • Een verbeterde doorbloeding

 • Een optimale zuurstofverzorging

 • Een optimale stofwisseling
   

Deze factoren werden reeds uitgelegd. Hierbij komt echter nog dat er door geschikte pulserende magneetvelden meer calcium (Ca++) in het immuunsysteem ter beschikking gesteld wordt. Ons organisme bestaat hoofdzakelijk uit water (H2O). Hierdoor zijn er in het weefsel voldoende elektrisch geladen waterstofionen (H+) voorhanden. Deze ionen zijn de kleinste ionen in ons lichaam en beginnen onder invloed van magneetvelden te ‘veranderen’. Telkens twee van deze H+ionen vervangen een in het weefsel gebonden Ca++ion. Hierdoor wordt Ca++ vrij en staat ter beschikking van het immuunsysteem.

De magneetresonantie stimulatie versterkt de natuurlijke trillingen van cellen en organen en verbetert op deze manier hun functie en energiehuishouden.

Elke materie heeft een eigen natuurlijke trilling met een eigen individuele frequentie en golflengte. Dit is ook zo bij onze bouwstenen (cellen en organen). Legt men van buitenaf magnetische krachtvelden op geschikte wijze met een bepaalde frequentie het lichaam op, dan worden de lichaamseigen organen en cycli, die op deze frequentie liggen, gestimuleerd. Zo bereikt men amplitudeversterkingen door resonantie

Noodzakelijk hierbij is zeker en vast de opgelegde magneetvelden wat frequentie en intensiteit betreft optimaal zijn afgestemd op het organisme. Het MRS 2000+ designo® deelt de dag daarom op in 4 tijdzones. Men mag immers niet op elk willekeurig tijdstip de organen en hormonen tot versterkte bezigheid stimuleren.

Het resonantieprincipe: bij de ontwikkeling van het iMRS en het daarbij horende zaagtandprofiel heeft men gebruik gemaakt van de wetmatigheden van resonantie. Via de grote mat wordt een zo groot mogelijk – aangepast aan het tijdstip van de dag, via de Chinese Orgaantijd - aantal trillingen (frequenties) aangeboden. De groepen cellen en organen in het lichaam beschouwt men als ‚stemvorken‘: is hun eigen frequentie tijdens een behandeling bereikt, dan wordt hun eigen trilling versterkt en wordt zo de energiepotentie verhoogt. Het logische gevolg is een verbeterde functie van de betrokken groep cellen.
 

Waar staat "PEMF" voor?

 

De term PEMF betekent “ pulsed magnetic electromagnetic fields” en beschrijft ,in de moderne geneeskunde, de specifieke toepassingen van unieke pulserende electromagnetische frequenties en intensiteiten ten behoeve van de verbetering van de gezondheid voor mens en dier . 

Geschiedenis

Meer dan 3500 jaar geleden gebruikten oude culturen de genezende kracht van magneetjes. Gedurende de Greco-Romeinse empire ( wanneer Aristoteles en Hippocrates actieve bijdragen leverden voor de oude wetenschappen) werden de magneetjes dikwijls gebruikt om allerlei ziekten te genezen. De Egyptenaren hebben het verband en het impact bestudeerd van het aard magnetisch veld op menselijke wezens en dieren. In de oude beschavingen van Centraal en Noord Amerika , was de mystieke en medische belangrijkheid goed gekend.
 

Er werden reeds klinische studies uitgevoerd in de Jaren 1960 in Rusland en Japan. Begin 1973 werden de voordelige effecten van tijd-variabele laag energie magnetische velden bevestigd met een toenemende frequentie in Noord Amerika. In 1982 publiceerde Dr Andrew Basset in 3 goedgekende Noord Amerikaanse Medische tijdschriften, vanuit de ‘ Colombia University School of Medicine , een serie van 4 artikels over de positieve effecten van de pulserende electromagnetische velden op niet-genezende botbreuken .
In de daarop volgende decennia volgde er een explosie van wetenschappelijk onderzoek betreffende de pulserende magnetische velden . Vandaag zijn er wereldwijd vele duizenden ‘ research’ artikels verschenen in wetenschappelijke tijdschriften.
Magneetveldtherapie wordt beschouwd als veilig en effectief voor een breed gamma van gezondheidscondities. Ongelukkig genoeg is PEMF, tot nu toe ,niet volledig erkend in de klassieke geneeskunde.


Magnetische Resonantie Stimulatie voor het welzijn van mens en dier.