iMRS FAUNA

imrsfauna.jpg
imrs_fauna_04.jpg

In vergelijking met menselijke wezens zijn dieren niet bewust van het zogenaamde placebo-effect. Dit is vanwege het feit dat ze instinctief handelen zonder vooringenomenheid. Elektromagnetische energie is de essentiële, elementaire kracht waardoor alle fauna soorten geëvolueerd zijn sinds het begin van onze planeet ,de aarde. Het magnetisch veld van de aarde wordt gebruikt door vele dieren bv. voor navigatie. Er zijn talrijke fauna soorten, die zijn uitgerust met gevoelige orgaansystemen om zelfs de zwakste elektromagnetische velden te detecteren . Ze gebruiken dit vermogen voor oriëntatie en jacht
(http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetoception). 

 

Zelfs onze dieren vandaag lijden helaas aan de steeds groter wordende negatieve veranderingen binnen ons hele milieu en bijgevolg ontwikkelen er zich aanpassingsproblemen. De opkomst van giftige stoffen op het gebied van de luchtkwaliteit, de voedselkwaliteit en de hoge blootstelling aan de door de mens veroorzaakte frequenties (electro-smog) ,veroorzaken enorme negatieve invloeden op de orgaansystemen. Wi-Fi, GSM, microgolven, GPS enz. overstijgen de natuurlijke en de pure informatiewaarde van het aardmagnetisch veld. Dieren worden gedesoriënteerd en beginnen te lijden aan een verscheidenheid van aspecifieke aandoeningen en gedragsveranderingen, die uiteindelijk tot allerlei ziektepatronen leidt.
Met de hulp van een specifiek, gepulst elektromagnetisch veld (PEMF), binnen de intensiteit- en frequentiebereik van het aardmagnetisch veld kan men doeltreffend, veilig en zacht deze onevenwichtigheden corrigeren. Intelligente magnetische resonantie stimulatie (iMRS) wordt reeds decennia professioneel gebruikt op veterinair gebied als een ondersteunende en begeleidende modaliteit met een brede waaier van gezondheidstoestanden. Een extra groeiend toepassingsgebied is het gebruik voor racepaarden en showpaarden alsook voor het vee ten behoeve van de landbouw.

Op basis van de bestaande menselijke iMRS controle eenheid werd speciale software ontwikkeld om te kunnen werken met de nieuw ontworpen full body- en been applicatoren van de iMRS fauna. Met behulp van een speciaal geprogrammeerde SD Card kunnen alle toepassingsparameters worden geüpload en ter beschikking gesteld. Eigenaars van bestaande iMRS „menselijke“ systemen kunnen hun controle-eenheid heel goed en oordeelkundig gebruiken voor de toepassingen bij de fauna. Een eenvoudige firmware-update zal deze functie inschakelen. Om te zorgen voor een praktische, zachte en stressvrije toepassing, hoeft er geen contact meer te zijn met het dier voor de nieuw ontwikkelde applicatoren . Een eenvoudig ophangingssysteem laat een variabele, twee-zijdige installatie van beide applicatoren toe binnen de box. Het dier wordt in de box geleid en wordt automatisch blootgesteld aan het toegepaste gepulseerd elektro magnetisch veld. De extra twee been applicatoren laten een meer specifieke en lokale toepassing toe voor de lagere extremiteiten van het dier. Het instelbaar ophangingsmechanisme en de keuze van zeer duurzaam maar licht materiaal,zorgen voor een snel, eenvoudig en zeer effectief gebruik.

Toepassingsgebieden met de iMRS fauna:
• begeleidend en ondersteunend van een breed scala van ziekte patronen
• preventie
.verbetering van regeneratie en ontspanning
• activering van metabole processen en algemene vitaliteit
• verdieping van de ademhaling
• ondersteuning van genezingsprocessen
• prestatieverbetering